Fitness vil i Perioden uge 26 / 2021 til og med uge 32 / 2021 være åbent hver dag fra klokken 07.30 til 20.00

Når hovedindgangen er lukket vil der være indgang af via bagdøren ved hal B.