Orden og ansvarsreglement

 
 1. Lokalerne må kun benyttes til det formål, de er ansøgt til. Eventuelt Afbud skal meldes til TIC, senest 8 dage før, på telefon nummer 43 35 28 70.
 2. Såfremt TIC undtagelsesvis selv skal benytte et lokale, som er udlånt til anden side, vil der blive givet besked til fritidsbrugerne om aflysning med mindst 14 dages varsel.
 3. Udebliver foreningen/institutionen uden aflysning gentagne gange, betragtes dette som misligholdelse og tiden kan fratages brugeren for resten af sæsonen. Bøder kan udskrives i henhold til driftsaftale med Høje-Taastrup Kommune.
 4. Lokalerne skal efterlades i samme stand, som de er modtaget såfremt der ikke foreligger anden aftale.
 5. I visse lokaler er der specielle regler og instrukser, der skal overholdes. Bolde må kun benyttes i hallerne. I salene kan særlige bolde anvendes efter forud indhentet tilladelse. Opvarmning skal foregå på det anviste sted.
 6. Den person, som på Foreningens/institutionens vegne har lånt lokalerne, er ansvarlig for at reglementet overholdes og at holde sig ajóur med eventuelle ændringer. Den ansvarlige skal være til stede under hele arrangementet, med mindre andet er aftalt med TIC. Den ansvarlige skal umiddelbart efter benyttelsens ophør underrette den vagthavende idrætsassistent, hvis der er opstået skader eller andre uregelmæssigheder. Alle ansvarlige trænere og ledere skal være meddelt på forhånd og alle være over 18 år. Alle brugere benytter lokalerne på eget ansvar.
 7. Hvis der opstår skader på lokaliteter eller inventar, der ikke skyldes almindelig brug, har den ansvarlige forening det økonomiske ansvar overfor TIC.
 8. Den vagthavende idrætsassistents anvisninger og henstillinger skal følges.
 9. Rygning er ikke tilladt i Taastrup Idræts Center lokaler.
 10. Øl og sodavand må ikke nydes i haller og sale. Der kan til særlige arrangementer indhentes tilladelse hos centerchefen. Mad / drikkevarer skal indkøbes i cafeteriet.
 11. Der må udelukkende bruges vandbaseret harpiks. Ved kampe/stævner med deltagere fra andre kommuner/klubber er det den ansvarlige for lån af lokalet, der er forpligtet til at sørge for at dette overholdes.
 12. Bander og andet udstyr skal sættes op/tages ned og sættes på plads inden foreningens tid er færdig, med mindre andet er aftalt.
 13. Fodtøj der anvendes udendørs, må ikke benyttes i haller og sale.
 14. Omklædningsrummet skal være forladt senest 30. minutter efter træningen.
 15. Ved arrangementer, stævner, overnatninger, pokalfester og lignende der ligger udover den normale åbningstid eller hvis der skal opsættes særligt udstyr eller kræves ydelser til disse, der ligger ud over almindelig service, vil det medføre brugerbetaling. Ved pokalfester er lukketiden 22.00.